CenníkNumerologicko-astrologický výklad (osobný) - cca 90 minút
Klasický
prvýkrát - 19 EUR
každý ďalší - 14 EUR


Numerologicko-astrologický výklad (po telefóne) - cca 60 minút - 19 EUR
Je potrebné zaslať sumu na č. účtu: 2616149304/1100 - TATRABANKA
Platbu je nutné uhradiť vopredNumerologicko-astrologický výklad (zaslanie mailom) - 19 EUR
Je potrebné zaslať sumu na č. účtu: 2616149304/1100 - TATRABANKA
Platbu je nutné uhradiť vopredWorkshopy pre firmy (wellness) - ceny dohodou


Pre stálych klientov možné zľavy ...