Deň narodenia – Vaše kľúčové slovo …... nám ukazuje naše plusové a mínusové vlastnosti (našu psychiku), ktoré si zo sebou
nesieme (a tie čo sú negatívne na tých môžeme popracovať, aby sa z nich stali pozitívne)
a čo si tu máme odmakať1 Nezávislosť (veľkorysosť, čestnosť, priamosť)
+ potrebujete rozhodovať o všetkom sami, neradi sa niekomu zodpovedáte
- môžete byť aj panovačný, žiarlivý, neústupný a kritický

2 Družnosť (cit, intuícia, láskavosť)
+ máte silnú potrebu byť s niekým, šírite pokoj, krásu, diplomaciu, úprimnosť
- nerozhodnosť, zraniteľnosť, netrpezlivosť, citové výkyvy(depresie), nervozita

3 Kamarátstvo (aktivita, kreativita, úprimnosť, spoločenskosť)
+ k životu potrebujete spoločnosť, máte dar reči, zábavné originálne myslenie
- často viete kriticky zhodnotiť situácie, či ľudí, aj posmeškárstvo, uvravenosť

4 Vyrovnanosť (spoľahlivosť, trpezlivosť, praktickosť)
+ urobíte čokoľvek, čoho sa chytíte, v priateľstve dokážete byť srdečný a štedrý
- tvrdohlavosť, neústupnosť, vrodená neistota (v detstve často panovačný rodič)

5 Vnímavosť (energickosť, odvaha, cieľavedomosť)
+ ste otvorený zmenám, radi cestujete, máte dobrého obchodného ducha
- nemáte radi obmedzovania a príkazy, panovačnosť, náladovosť a nestálosť

6 Harmónia (tolerancia, tvorivosť, láska, romantika)
+ máte dobrý vkus, rodinne založený, potreba naplniť domov teplom a láskou
- môžete byť naivný, máte nedostatok sebadôvery, potreba niečo dokazovať

7 Skúsenosť (citlivosť, pravdivosť, priamočiarosť)
+ máte veľké ciele, nerozprávate zbytočne, priateľskosť, liečiace schopnosti
- potreba vyskúšať si všetko na vlastnej koži, vyrábanie problémov navyše

8 Rovnováha (vytrvalosť, spravodlivosť, silná osobnosť)
+ aktivita, podnikateľské a organizačné schopnosti, nedáte sa oklamať
- nadmerná kritika, nič neurobíte zadarmo, dôležité naučiť sa rovnováhe

9 Uvážlivosť (zodpovednosť, samostatnosť, analytické myslenie)
+ máte veľký charakter, skromný, chápavý, usilovný, odvážny a veľkorysý
- priťahujete ľudí s citovými problémami, beriete na seba veľa zodpovednosti

10 Sila charakteru (intelekt, pracovitosť, zásaditosť)
+ ste obľúbený medzi ľuďmi, dokážete byť cieľavedomý a spoľahlivý
- môžete mať sklon k závislostiam, nedôvere, uzavretosti a prílišnej hrdosti

11 Citlivosť (vnímavosť, intuícia, senzitivita)
+ milujete kľud a mier, bez milujúceho partnera ste stratený, úspešnosť
- jedovatosť, nestálosť, neistota, nedochvílnosť, závisť, vyvoláte nezhody

12 Všestrannosť (otvorenosť, činorodosť, impulzívnosť)
+ môžete dobre vychádzať s ľuďmi, milujete cestovanie, tvorivosť, nadšenie
- potrebujete pochvalu a nemáte radi ak o Vás niekto pochybuje, obeť

13 Zraniteľnosť (samostatnosť, priateľskosť, zodpovednosť)
+ máte organizačné schopnosti, ste bystrý, praktický a dôveryhodný
- urážlivosť, náladovosť, nízka sebaúcta, nervové výkyvy, pochybovačnosť

14 Cieľavedomosť (sloboda, vnímavosť, múdrosť)
+ potrebujete si zariadiť život podľa seba, rýchle a správne rozhodnutia
- radi komandujete iných, viete byť popudivý, diktátorský a občas špekulatívny

15 Odvaha (citlivosť, dobrodružstvo, mimoriadna bystrosť)
+ potreba pomáhať iným, milujúci s určitým odstupom, dokážete si získať ľudí
- často podliehate stresu (až strata reči), nedisciplinovanosť, nesústredenosť

16 Priamočiarosť (duchovná hĺbka, šarm, príťažlivosť)
+ máte pevné názory, pozorovaciu schopnosť, potreba ujať sa velenia
- potrebujete všetko vyskúšať na vlastnej koži, máte stavať na pevných základoch

17 Zdatnosť (šikovnosť, samostatnosť, odvážnosť)
+ vodcovské schopnosti, nikdy sa nevzdávate, máte pevnú vôľu, čestnosť
- ak si neustrážite rovnováhu, ľahko podľahnete zlosti, vrtošivosti a konfliktom

18 Zodpovednosť (múdrosť, vážnosť, ambicióznosť)
+ ste silná osobnosť s prenikavou inteligenciou, šikovne môžete zarábať peniažky
- nepokojná myseľ, analyzovanie, náladovosť, nespavosť, žiarlivosť

19 Chápavosť (múdrosť, trpezlivosť, vysoký štandard)
+ ľudia Vás často žiadajú o pomoc, dokážete sa vynájsť v ťažkých situáciách
- niekedy trpíte pocitom osamelosti, výbuchy zlosti, panovačnosť

20 Intuícia (láskavosť, jemnosť, úprimnosť)
+ milujete kľud a harmóniu, ste chápavý a trpezlivý, zle znášate samotu
- nedostatok sebadôvery, prudký hnev, potláčané obavy a nervozita, pasivita

21 Pochopenie (prívetivosť, spoločenskosť, komunikatívnosť)
+ potrebujete stretávať ľudí, vychádzate skoro s každým, hovoríte na rovinu
- ľahko sa necháte vyprovokovať, dokážete šľahnúť slovom, ostrá kritika, pýcha

22 Vytrvalosť (praktickosť, vyrovnanosť, metodickosť)
+ schopnosť riadenia a organizovania ľudí, možnosť splynúť s partnerom
- chýbajúca sebaistota, radi provokujete a podpichujete, tvrdohlavosť, precitlivelosť

23 Samostatnosť (učenlivosť, obľúbenosť, úspešnosť)
+ vynikajúce predpoklady na podnikanie, úspech pri jednaní s ľuďmi
- neschopnosť vyznať sa v citoch, chlad, sebeckosť, rozhadzovanie matérie

24 Prívetivosť (starostlivosť, ochota, úprimnosť)
+ potrebujete kvalitné rodinné vzťahy, dokážete udržať tajomstvo, potreba pokoja
- problém so sebadôverou, precitlivelosť, slabosť, neschopnosť odpustiť zradu

25 Nenáročnosť (skromnosť, láskavosť, zábavnosť)
+ dobrý pozorovateľ, ktorý potrebuje zmenu, výzvu, vzrušenie, dobrý filozof
- nezvládate stres, zasnenosť a náladovosť, necháte sa ľahko oklamať, bojovnosť

26 Priebojnosť (veľkorysosť, nezávislosť, príťažlivosť)
+ dobré organizačné a vodcovské schopnosti, nič Vám neunikne, vnútorná sila
- viete byť arogantní ak stratíte rovnováhu, lakomosť, pomstychtivosť

27 Svedomitosť (múdrosť, vnímavosť, poctivosť)
+ beriete život príliš vážne, prísne trestáte sám seba, duchovne založený
- seba zničujúce schopnosti, drogy, alkohol, nezvládnuté stresy, veľa rozmýšľate

28 Rozporuplnosť (mierumilovnosť, citlivosť, tvrdohlavosť)
+ potrebujete rozhodovať sami za seba, nenecháte sa nikým zastrašiť, osamelosť
- mimoriadna agresivita, neústupčivosť a nerozhodnosť, neviete čo chcete

29 Neprehľadnosť (vnímavosť, mierumilovnosť, láskavosť)
+ neradi hovoríte o svojich citoch, no milujete aj celým srdcom, všetko analyzujete
- vyvolávate nedorozumenia, dupete do druhých až kým si nepriznáte chybu

30 Ráznosť (kreativita, mnohostrannosť, dobrá logika)
+ môžete pôsobiť dojmom vyrovnanej sebaistoty, silná a výrazná osobnosť
- často mávate pocit, že iba Vaše názory sú správne, malá nežnosť, kritika

31 Motivácia (veľkorysosť, ohľaduplnosť, nezávislosť)
+ máte predpoklady vyniknúť v každej oblasti, kladiete na seba veľké nároky
- povrchnosť, zlomyseľnosť, nie vždy dodržíte slovo, sklon k špekuláciám