Kontakt
Objednať sa môžete na tel. č. 0905 941 770

prípadne mailom: juliusvigas1@azet.sk

Pri mailových objednávkach prosím uviesť telefonický kontakt !
Čo je k tomu potrebné? Dátum, čas a miesto narodenia a dátum Vašich blízkych, na ktorých sa chcete opýtať ...

Pri partnerských rozboroch je nutné uviesť, kedy ste sa dali s partnerom dokopy (aspoň mesiac a rok).
Napíšte mi