Numerológia


          Čísla nám umožňujú lepšie pochopiť zákonitosti nášho vývoja. Pri ich využívaní z hľadiska numerológie sú nositeľmi určitej energie, ktorá ovplyvňuje hmotu a sú zároveň zdrojom dôležitých informácií. Preto čísla vychádzajúce z dátumu narodenia každého z nás sú kľúčom ku hľadaniu súvislostí, ktoré existujú v ľudskom správaní a konaní.

          Už v minulosti veľa múdrych ľudí a filozofov tvrdilo, že čísla vyjadrujú určitú energiu, ktorá nám dáva základ k sebapoznaniu. Keď spoznáme sami seba, ľahšie dokážeme pochopiť a zmeniť svoj osud, ktorý nemusí byť trvalo daný. Keď ideme cestou vedomou, vieme si v živote výrazne pomôcť a čísla môžu byť tým návodom. Z každého z nás sa dá „vyťažiť“ dobré aj zlé a záleží na nás, ktoré z toho zrelosťou nášho ducha využijeme.

          Kľúčom k úspechu je to, aby sme dokonale spoznali svoje vnútro. A k tomuto nám dobre slúži práve NUMEROLÓGIA. Dátum narodenia zďaleka nevypovedá len o povahových črtách. Je možné z neho vyčítať aj mnohé schopnosti človeka vyrovnať sa so svetom, o jeho profesionálnych možnostiach, zdravotných ťažkostiach, sexuálnej energii, problémoch v detstve a ďalších iných.

          NUMEROLÓGIA znamená skúmanie dátumu určitého človeka s cieľom dospieť k lepšiemu pochopeniu jeho osoby.

          Všetko na tomto svete podlieha predvídateľnému vývoju v cykloch a tieto cykly je možné merať číslami. Je ťažké predstaviť si svet bez čísiel, ktoré hrajú v našom každodennom živote tak dôležitú úlohu, ale len málo ľudí si uvedomuje, že čísla nevyjadrujú len kvantitu, ale aj kvalitu.