Poďakovanie
          Chcem sa poďakovať mojej učiteľke a lektorke Mgr. Michelle Mattieligh, ktorá mi otvorila bránu k tomuto poznaniu. Michelle je zakladateľkou centra sebarozvoja PYRAMÍDA OSOBNOSTI v Bratislave, ktoré som v roku 2008 začal s láskou navštevovať.
          Nikdy nezabudnem, ako som s nadšením a radosťou absolvoval viacero kurzov numerológie u astrologičky a numerologičky Hajnalky Szucsovej (bývalej žiačky Vilmy Jamnickej).
          Ďalej moje poďakovanie patrí astrologičke Valérii Polčicovej, vďaka ktorej som získal základy astrológie.
          A iným za pomoc a podporu ...


Mgr. Michelle Mattieligh – www.pyramidaosobnosti.sk

Hajnalka Szucsová – www.astrologickahajnalka.sk

Valéria Polčicová – www.astrologicka.sk