Spojenie s Bohom


          Tento článok píšem v nádeji na lepší svet, že raz všetky nádherné bytosti žijúce na tejto Zemi dosiahnu úplné pochopenie a uvedomenie. Pevne dúfam, že informácie ktoré poskytnem, môžu ovplyvniť mnohých ľudí, ktorí sa rozhodnú začať si vážiť sami seba, svoj život, svoje zdravie a tým oslobodia našu planétu od veľkého množstva bolesti, veď uznajte, aký nádherní, jedineční a dôležití jedinci ste. Preto chráňte sami seba a majte sa radi taký aký ste a prežite Váš život čo najzmysluplnejšie.

DNES TO BUDE NA TÉMU
AKO NADVIAZAŤ SPOJENIE S BOHOM

          Veľa ľudí na svete vyhlasuje, že verí v Boha. Na priamu otázku ako si ho predstavujú už odpovedať nevedia. Čo vlastne skrýva v sebe slovo Boh? Boh či Stvoriteľ je vlastne prapôvodná, všade prítomná energia, ktorá tvorí život. Energia nemôže nikdy zaniknúť, len mení svoje podoby a spôsoby prejavu. Je prítomná vo všetkom: v prírode, ľuďoch, ale aj vo vzduchu, ktorý dýchame, ba dokonca vo forme svetla tečie z nášho pohľadu celým zdanlivo prázdnym vesmírom. Formuje teda všetko stvorené, nesie v sebe inteligentnú tvorivú silu.

          S touto silou je možné nadviazať i osobný vzťah pretože je obsiahnutá v nás. Pomocou vôle a viery môžeme s ňou i vedome spolupracovať na tvorbe svojho osudu. K tomu je potrebné najmä pochopenie o čom je život, na čom stojí a ako vzniká. K tomuto poznaniu sa dopracovali pred tisíckami rokov staré kultúry, ale v dnešnej pretechnizovanej spoločnosti sa z podvedomia ľudí akosi vytráca. Boha nemôžeme empiricky dokázať. Ale ani lásku a nenávisť tiež nemožno hmatateľne dokázať a predsa každý vo svojom vnútri pocítil ich tvorivú či deštrukčnú silu. Boh tiež nie je NIEKTO, komu sa musíme spovedať zo svojich hriechov pred strachom z večného zatratenia, či s nádejou ich odpustenia. Vyrovnávanie sa z našimi zlými činmi je vecou nášho svedomia a uvedomenia si existencie karmi. Boh tiež nie je niekto komu predložíme v modlitbe zoznam svojich žiadostí, aby sme tu dole boli šťastní. Spojenie s Božským znamená čosi celkom iné. Znamená prijímať život zo všetkým čo prináša, spolupodieľať sa na jeho tvorení a zdokonaľovaní, pomôcť sebe aj iným k pokojnejšiemu a harmonickejšiemu prežívaniu svojej existencie. Spojiť s Božským sa môžeme denne cez radosť, hru, tvorivosť, lásku, odpustenie, odovzdanie sa a preciťovaním krásy. Spojiť sa s Božskou silou v nás je možné cez prácu a službu, ktorú vykonávame s radosťou v duši a nielen pre výsledok či odmenu.