Veľa vecí vieme povedať z čísiel, ale netreba zabúdať, že náš život sa odvíja predovšetkým od nášho rozhodnutia.

Ja Vám môžem ukázať nejakú cestu, ale rozhodnúť sa už musí každý sám. Tak znie zákon slobodnej vôle.

Aby sa nám opäť vrátila naša sila, treba sa konečne naučiť netrestať, nekritizovať seba samého a odpustiť si svoje chyby. Ak chceme naozaj, aby sa nám splnili naše sni a túžby je potrebná rozhodnosť čo vlastne chceme – čiže dať si jasný zámer a neotrasiteľnú dôveru, že sa tak stane. V skutočnosti si to „predstavovať“ a preciťovať, ako by to už bolo. Ak sa tak ešte nestane tak sa sami seba pýtajme: Čomu ešte neveríme? Kde cítime nedostatok?

Nedostatok treba pretransformovať na dôveru, že to po čom túžime si aj zaslúžime – čiže dostatok.

Je dôležité, aby sme tomu aj uverili. Pozor na našej ceste nás môže brzdiť pochybovačnosť alebo opak - nátlak. Preto skúsme na tieto veci čím najskôr zabudnúť „takže nesnívajme o živote, ale žime svoje sny“.


5 krokov ku zlepšeniu života a čistenia našej karmy:

1: Láska a súcit k sebe aj k ostatným = to je jeden z najvyšších úmyslov a jedna z najťažších lekcií.

Schopnosť bezpodmienečne milovať, byť dobrosrdečný a súcitný vytvára veľmi pozitívny bod v našom vedomí. Pamätajte si že vždy musíte začať od seba. Naučiť sa sebaláske je jedna z našich najvýznamnejších a najdôležitejších úloh.

2: Neodsúdenie : Je rozšírením lásky a súcitu. Ak niekoho odsudzujeme, prestávame žiť v harmónii. Zákon karmy znie : „Čo na druhých odsudzujeme, to zažijeme na vlastnej koži“.

3: Odstránenie závisti : Závisť je tiež negatívna emócia a napriek tomu veľa ľudí, čo raz viac si želajú to čo ostatní. Tým sa neguje celý rad príležitostí na skutočné uznanie a rozširuje vedomie nedostatku, takže osud môže nabrať nesprávny smer. Preto sa sami seba spýtajme ako prejavujeme vďaku a radosť za to, čo máme a ako sa tešíme z úspechu ostatných. Keď sa zbavíme závisti, otvorí sa nám cesta, v ktorej si môžeme pritiahnuť to, po čom túžime bez toho aby sme závideli druhým.

4: Nepripútanosť : Úprimne niekoho milovať nie je síce škodlivé, ale nemali by sme investovať všetky naše city do konkrétnej osoby či veci. Potom nie sme sami sebou ale sme ponorený do iného človeka viac ako do seba a keď nás ten druhý sklame, náš život sa rúca. Jediná osoba ktorá je schopná s nami kráčať celý život a nikdy nás nesklame sme práve my sami.

5: Prijatie : Naučme sa prijať práve to čo sa deje a kľúčom k tomu je uvedomenie, že my sme tvorcovia tejto reality, ktorú môžeme meniť našimi novými zámermi „ tu a teraz „ a následne prežívať taký život, aký si želáme.


„Len to čo je urobené s láskou a slúži láske má na tejto planéte zmysel.“

„Ak nejakého človeka milujeme, jeho svetlo aj jeho tieň.“

„Milovať je viac ako mať pravdu.“

„Pravdu nemôžeme mať, môžeme sa ňou len stať.“

Vesmírne zákony, ktoré platia na Zemi

1. Nikdy nerob druhým to, čo nechceš aby robili druhí Tebe.
2. Neodplácaj zlo zlom – tvoríš iba reťazovú reakciu, zlo je len nevedomosť, zlý človek je iba chorý a
    potrebuje liek lásky, aby sa uzdravil.
3. Agresívny človek je človekom nevyrovnaným a neuvedomuje si následok svojich činov
    – Ty taký nebuď !
4. Tma je len nevedomosť, ktorú treba osvetliť svetlom a nedovoľ, aby v Tebe zhaslo.
5. Svet potrebuje svetlo k prekonaniu tieňov.
6. Na seba buď tvrdý, ale k iným tolerantný.
7. Nechaj ľudí, nech majú svoj názor – neposudzuj a nekritizuj, ak to Ty nevieš urobiť lepšie.
8. Buď k sebe úprimný a hovor len pravdu.
9. Nikdy si nedaj zobrať svoje sny a túžby.
10. Pouč sa zo všetkého, čo prežiješ, slúži to k Tvojmu rozvoju.
11. Čo dnes zaseješ, zajtra budeš žať.
12. Zlo, ktoré konáš sa nakoniec aj tak vráti k Tebe – zákon akcie a reakcie.
13. Žiariaca láska v Tebe znamená prítomnosť Krista v Tvojom srdci.
14. Toleruj nedostatky druhých a nekritizuj ich, všetci sme omylní – kritizuje len ten, kto je slabý
     (ten, koho duch sa ešte neprebudil).
15. Nikto neklesá z vlastnej vôle, ale každý robí to, čo najlepšie vie.
16. Zlo, ktoré Ti niekto činí, nezasluhuje Tvoju pozornosť, pokiaľ Tvoj protivník pracuje proti Tebe
     – zostaň kľudný.
17. Kto v sebe prechováva nenávisť – ten zhromažďuje morálnu nečistotu a následkom toho sa
     stane chorým.
18. Neobávaj sa ničoho dopredu, prestrihni minulosť a ži iba v prítomnosti.
19. Keď chceš niečo dostať – musíš prvý dať.
20. Rozmýšľaj, komu si necháš hovoriť do života.
21. Keď robíme veci s radosťou a spôsobujeme aj druhým radosť – vráti sa nám to viacnásobne.

Váš Július
A niekoľko rád na záver

Vysoko vyspelé bytosti prijímajú realitu bez vzdoru.
Vysoko vyvinuté duchovné bytosti robia to, čo sľúbia.
Každá negatívna myšlienka a emócia škodí ľudskej bytosti.
Ak nechceš niečo mať, nemysli na to.
Ak chceme niečo dosiahnuť, nemajme k tomu negatívny postoj.
Nič nemôžeme dostať, kým tomu neuveríme.
Každý človek získa iba toľko hojnosti, koľko si pripustí a ako sa snaží.
Presvedčenie v podvedomí je magnetom, ktorý si ku sebe priťahujeme.
Naše presvedčenia priťahujú naše rozhodnutia.
Nie je dôležité, koľko máme peňazí, ale aký k nim máme vzťah.
Ak sa Ti nepáči cesta, na ktorú si sa dal – zmeň ju.
Naša sila spočíva vo vnútornom pokoji.
Rovnako naša múdrosť aj hlúposť bude mať dosah na iných.
A preto náš najväčší protihráč sme iba my sami a naše prekážky v mysli.
Žite v harmónií s prírodou a vesmírom.

"A preto si pamätajme, že je medzi nami veľa anjelov, ktorí nám stále pomáhajú a jediné, čo je tu dôležité, je láska. Ak toto nepochopíme, boli sme tu zbytočne."

Vďaka mojej učiteľke Michelle.

Teší sa na Vás Július